School Logo

Seion Aberystwyth

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Seion Aberystwyth


School Logo

Croeso i wefan Seion Aberystwyth.

Mae croeso i chi ymuno ni yn ein hoedfaon am 10 y bore a 6 y nos ar y Sul. Croeso hefyd i'r Astudiaeth Feiblaidd am 7 nos Iau.

Ymunwch yn hwyl yr Ysgol Sul bob bore Sul.

Y CYFAMOD EGLWYSIG

Yr ydym ni yn ein rhoi ein hunain ir Arglwydd, ac yn ymgyfamodi yn ei bresenoldeb Ef i gydgerdded yn l ei Air Ef fel y rhydd yr Ysbryd Gln inni oleuni. Cynorthwyed Duw ni. AMEN.


Google Site Search :